Podmienky ochrany osobných údajov

Správca osobných údajov:

Dumbo trade s.r.o Benkova 6, 915 01  Nové Mesto nad Váhom Slovensko, IČO: 47351021, Zápis: Vložka číslo:  28570/R a sme správcami Vašich osobných údajov

 

 

Vyhlasujeme, že všetky naše systémy sú chránené proti zneužitiu osobných údajov, všetky osobné údaje sú uchovávané v chránenej databáze na internom serveri, sú považované za prísne dôverné a zaobchádza sa s nimi vždy v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov. Poverená zodpovedná osoba má číslo potvrdenia 551/2014 - "Povolenie na spracovanie osobných údajov".

Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné údaje (údaje, ktoré zadávate pri objednávke alebo registrácii) pre správne vybavenie objednávky, dodanie tovaru, vybavenie reklamácie, zaúčtovanie a pod. Tieto údaje starostlivo chránime pred zneužitím a za žiadnych okolností ich neposkytujeme tretej strane.

Fyzická osoba:

 

Meno a priezvisko, úplná poštová alebo fakturačná adresa, telefonické, faxové a emailové spojenie

Tieto informácie sú nutné pre Vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používame ich k realizácii a zaúčtovaniu Vašej platby za nakúpený tovar, za účelom správnej dodávky tovaru a pri komunikácii s Vami.

Právnická osoba:

 

Názov firmy, kontaktná osoba, úplná poštová a fakturačná adresa, telefonické, faxové a e-mailové spojenie, IČO, DIČ, IČ DPH

Tieto údaje nám umožňujú vykonávať nutné účtovné operácie a vyhotovovať daňové doklady.

V našom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na Vašich účtoch.

 

Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach Vašej banky, ktorá nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby, Vaše meno a prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť).

Cookies:

 

Cookies sú krátke textové súbory, ktoré do prehliadača odosielajú navštívené webové stránky. Webovým stránkam umožňujú zapamätať si informácie o vašej návšteve (napríklad preferované nastavenia), vďaka čomu sú Vaše ďalšie návštevy jednoduchšie a pohodlnejšie.

Okrem zvýšenia komfortu pri Vašej návšteve používame cookies aj na ďalšie účely – napríklad na výber relevantných reklám, sledovanie počtu návštevníkov na stránke, zjednodušenie registrácie do nových služieb a na ochranu vašich údajov.

 

Zoznam typov súborov cookie, ktoré používa Google, si môžete pozrieť tu: https://policies.google.com/technologies/types?hl=sk. O tom, ako je možné súbory cookie použiť v inzercii sa dočítate tu: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sk.

 

Počas Vašej návštevy sú na našom serveri uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. čo ste vložili do nákupného košíka, kedy ste na stránku prišli, odkiaľ ste na stránku prišli). Môžete sa kedykoľvek informovať, aké údaje máme o Vás uchované v našej databáze a na čo boli použité.

Zmena údajov v registrácií:

Registrovaní zákazníci si môžu svoje údaje sami kedykoľvek zmeniť po prihlásení sa do svojho užívateľského účtu v internetovom obchode. V účte si tiež môžu prezrieť svoje uskutočnené objednávky.

Aké je naše stanovisko k poskytovaniu Vašich osobných údajov iným spoločnostiam ?

Vaše údaje neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie Vášho mena) a doručovateľské služby (meno a adresa na dodanie).

Zhrnutie:

Spoločnosť Dumbo trade , s.r.o. si váži Vašu dôveru a chráni Vaše súkromné dáta pred zneužitím. Tieto informácie zhromažďujeme jedine za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb. Databázu údajov nepredávame, neprenajímame, ani inak neposkytujeme žiadnej tretej strane. Prevádzkovateľ môže tretím stranám alebo verejnosti poskytnúť súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak na základe nich nie je možné nijakým spôsobom identifikovať jednotlivých zákazníkov.

 

Doplňujúce informácie k Zásadám ochrany osobných údajov (od 25.05.2018)

 

 

V spoločnosti Dumbo trade s.r.o. si vážime vaše súkromie, a preto vaše osobné údaje vždy starostlivo strážime v súlade s nariadením EÚ a Európskeho parlamentu v skratke - GDPR.

 

Všetky poskytnuté informácie sú chránené a zabezpečené proti krádeži a zneužitiu treťou stranou.

 

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžu byť kedykoľvek pozmenené alebo aktualizované. Pri ich zmene budeme požadovať o jasný súhlas so spracovaním osobných údajov, ak tak dotknutá osoba /zákazník/ neurobila v predchádzajúcom období.

Ochrana osobných údajov znamená nasledovné:

 • Vaše osobné údaje nikdy žiadnym spôsobom nezneužijeme.
 • Váš kontakt a osobné údaje nebudú nikdy poskytnuté tretej strane bez vášho predošlého výslovného súhlasu
 • Nebudeme vám posielať e-maily, na príjem ktorých ste sa nezaregistrovali.
 • Kedykoľvek sa môžete odhlásiť zo zoznamu príjemcov našich e-mailov.
 • Kedykoľvek môžete požiadať o výmaz vašich osobných údajov z našej databázy

 

Všetky naše on-line aktivity sú v súlade s európskymi právnymi predpismi (Nariadenie Európskeho parlamentu číslo 2016/679 z 27.4.2016 .- GDPR, Smernicou Európskeho parlamentu č. 2016/680 z 27.4.2016 , a právne predpisy Slovenskej republiky Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, Zákon o elektronickom obchode na trhu, atď.). Zásady ochrany osobných údajov pokrývajú manipuláciu s tými údajmi, ktoré o vás získame pri návšteve a používaní našich internetových stránok.

Zber a spracovanie osobných údajov:

 

Osobné údaje sú údaje, ktoré vás identifikujú ako jednotlivca: vaše meno, priezvisko, elektronická alebo poštová adresa, telefónne číslo atď. Nezhromažďujeme vaše osobné údaje, ak to sami neumožníte, respektíve nesúhlasíte s tým, a to pri objednávaní produktov, pri registrácii, alebo prihlásením na odber noviniek.

Používanie a šírenie osobných údajov:

 

Dumbo trade s.r.o používa vaše osobné údaje len za účelom vyplnenia objednávok a z technických dôvodov správy webových stránok, aby vám zabezpečila prístup k určitým informáciám, alebo na všeobecnú komunikáciu s vami.

Sloboda voľby:

 

Záleží od vás, aké informácie o sebe nám poskytnete. Ak sa rozhodnete neposkytnúť svoje údaje, nebudete mať prístup k určitým stránkam alebo funkciám nášho webu. Ak sa chcete odhlásiť z odoberania noviniek alebo požiadať o výmaz svojich osobných údajov z našej databázy, kontaktujte nás na adrese info@iphonovo.sk Ak sa vaše osobné údaje (poštové smerovacie číslo, e-mailová adresa, fyzická adresa, telefónne číslo) zmenia, neváhajte nás kontaktovať na adrese info@iphonovo.sk

Automatické nahrávanie informácií (neosobných údajov):

 

Pri vstupe na webové stránky sa automaticky zaznamenávajú (nie ako súčasť prihlásení) všeobecné, neosobné informácie (použitie internetového vyhľadávača, počet návštev, priemerná doba návštevy webových stránok, navštívené stránky). Tieto informácie slúžia na meranie príťažlivosti našich stránok a na zlepšenie obsahu a použiteľnosti. Vaše informácie nepodliehajú ďalšiemu spracovaniu a nebudú poskytnuté tretej strane.

Cookies:

 

Súbory cookies sú neobsadené dokumenty, ktoré sú dočasne uložené na vašom pevnom disku a umožňujú našim internetovým stránkam identifikovať váš počítač pri následnej návšteve. Súbory cookies používame iba na zhromažďovanie informácií týkajúcich sa používania internetových stránok.

Bezpečnosť:

 

Spoločnosť Dumbo trade , s.r.o sa starostlivo stará o bezpečnosť vašich osobných údajov. Vaše dáta sú po celú dobu chránené pred stratou, zničením, falšovaním, manipuláciou a neoprávneným prístupom alebo neoprávneným zverejnením.

Maloleté osoby:

 

Maloleté osoby bez súhlasu svojich rodičov alebo zákonného zástupcu na našich internetových stránkach nebudú poskytovať žiadne osobné údaje. Osobné údaje osôb, ktoré nedovŕšili 16 rokov naša spoločnosť, bez súhlasu rodičov alebo zákonného zástupcu nespracúva. Bez súhlasu preto nie je možné ani vybaviť objednávku alebo sa prihlásiť na odber noviniek. Pre overenie veku maloletých naša spoločnosť môže v rámci svojich povinností využiť spätnú väzbu – kontaktný formulár alebo telefonické overenie veku dotknutej osoby.

Právo a informácie:

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom našich zásad ochrany osobných údajov alebo ohľadom zaobchádzania s vašimi osobnými údajmi, môžete nás kedykoľvek kontaktovať na adrese info@iphonovo.sk Na základe vašej žiadosti vás budeme informovať do 30 dní v súlade s platnými právnymi predpismi – o tom, aké osobné údaje, ak vôbec nejaké, boli zhromaždené počas vašej návštevy našich webových stránok.

Zverejnenie zmien zásad ochrany osobných údajov:

 

Všetky zmeny našich zásad ochrany osobných údajov budú zverejnené na týchto internetových stránkach. Používaním internetových stránok užívateľ potvrdí, že tieto zásady ochrany osobných údajov prijíma a súhlasí s celým ich obsahom.

Informácie o spracúvaní osobných údajov

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

 

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Dumbo trade s.r.o Benkova 6, 915 01  Nové Mesto nad Váhom Slovensko, IČO: 47351021, Zápis: Vložka číslo:  28570/ ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie. Spoločnosť Dumbo trade  s.r.o. Zodpovedný zástupca Matej Trebatický, e-mailová adresa info@iphonovo.sk, telefónne číslo +421 948 37 88 37

2. Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely

a) Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácií

 

 

Spoločnosť mobil Dumbo trade  s.r.o. spracúva na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti Dumbo tarde , s.r.o.), na účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených v bode aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Dumbo trade, s.r.o. je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru a v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti  Dumbo tarde , s.r.o..

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • spoločnosť Heureka Shopping s.r.o, so sídlom Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 - Karlín, Česká republika, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod spisovou značkou C 218977 - prevádzkovateľovi internetovej stránky www.heureka.sk, výlučne za účelom skvalitňovania služieb spoločnosti Dumbo tarde , s.r.o. na základe hodnotení jej zákazníkov
 • dodávatelia a správcovia informačného systému, ktorí zabezpečujú dodávku a správu webových stránok, vrátane marketingovej podpory
 • kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ
 • servisní servisní partneri, dodávatelia, poisťovne, externé právne zastúpenie, iné orgány v spotrebiteľskom konaní, prepravné spoločnosti v súvislosti s vybavovaním reklamácií a poistných udalostí ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia
 • orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti Dumbo trade, s.r.o..

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

b) Rezervácia tovaru na predajni

Spoločnosť Dumbo trade , s.r.o. spracúva na účely rezervácie tovaru na predajni nasledovné osobné údaje potenciálneho zákazníka: meno, priezvisko, e-mailová adresa a údaje o rezervácii (nezáväznej objednávke).

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Dumbo tarde , s.r.o. je nevyhnutné na základe žiadosti potenciálneho zákazníka o rezerváciu tovaru.

 

Osobné údaje sú spracúvané počas doby od podania žiadosti na rezerváciu do uzatvorenia zmluvy o kúpe tovaru alebo zrušenia rezervácie tovaru.

c) Objednávka tovaru v mene zákazníka cez e-shop prostredníctvom zákazníckej linky alebo zákazníckeho chatu na centrále spoločnosti

 

Spoločnosť Dumbo tarde , s.r.o. spracúva na účely objednávky tovaru v mene zákazníka cez e-shop prostredníctvom zákazníckej linky alebo zákazníckeho chatu na centrále spoločnosti jeho nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová, adresa a údaje o objednanom tovare.

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Dumbo tarde , s.r.o. je nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru.

 

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

kuriérske a prepravné spoločnosti, ktoré zabezpečujú dodávku tovaru.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k prevzatiu tovaru zo strany zákazníka alebo predčasnému ukončeniu zmluvy o kúpe tovaru.

d) Registrácia a prevádzka e-shopu

 

Spoločnosť Dumbo trade, s.r.o. spracúva na účely registrácie a prevádzky e-shopu nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa a história objednávok.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Dumbo tarde , s.r.o. je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e-shope a prevádzky e-shopu.

 

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania registrácie v e-shope.

e) Poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory zákazníkom

 

Spoločnosť Dumbo trade, s.r.o. spracúva na účely poskytovania telefonickej a e-mailovej podpory nasledovné osobné údaje zákazníkov: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, história objednávok.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR a v súvislosti s nahrávkou telefonického hovoru článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Dumbo tarde , s.r.o. je nevyhnutné na poskytnutie podpory, pričom v prípade zvukovej nahrávky je súhlas a tým aj spracúvanie osobných údajov prostredníctvom zvukovej nahrávky dobrovoľné.

 

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania záručnej lehoty zakúpeného tovaru.

f) Riešenie sťažností zákazníkov

 

Spoločnosť Dumbo trade , s.r.o. spracúva na účely riešenia sťažností zákazníkov nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, údaje uvedené v sťažnosti a v závislosti od toho akým spôsobom zákazník sťažnosť podal aj jeho adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Dumbo tarde , s.r.o. je nevyhnutné na vyriešenie sťažnosti zákazníka.

 

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k vyriešeniu sťažnosti zákazníka.

g) Súťaže na Facebooku

 

Spoločnosť Dumbo trade , s.r.o. spracúva na účely realizácie súťaží prostredníctvom Facebooku nasledovné osobné údaje: údaje uvedené v profile súťažiaceho a v prípade víťaza aj jeho meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu a fotografiu s výhrou.

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Dumbo trade , s.r.o. je nevyhnutné na účely realizácie súťaže v súlade s jej podmienkami.

 

Príjemcom osobných údajov víťaza v rozsahu fotografie a prípadne aj označenia menom a priezviskom je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).

h) Poskytovanie podpory cez Facebook

 

V prípade, ak sa dotknutá osoba rozhodne požiadať o poskytnutie podpory cez Facebook, spoločnosť Dumbo trade , s.r.o. bude spracúvať osobné údaje uvedené vo facebookovom profile dotknutej osobe a údaje, ktoré jej dotknutá osoba sama počas komunikácie poskytne.

 

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka a právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie spoločnosťou Dumbo tarde , s.r.o. je nevyhnutné na poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka.

 

Príjemcom osobných údajov je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).

 

Osobné údaje sú spracúvané počas doby nevyhnutnej na poskytnutie podpory požadovanej zákazníkov.

i) Uplatňovanie nárokov spoločnosti Dumbo tarde , s.r.o.

 

Spoločnosť Dumbo trade , s.r.o. spracúva na účely uplatňovania nárokov spoločnosti Dumbo trade , s.r.o. nasledovné údaje: údaje uvedené v zmluvách so zákazníkmi a dodávateľmi, údaje uvedené v reklamáciách, údaje potrebné na podanie žaloby spoločnosťou Dumbo trade , s.r.o. , údaje uvedené v žalobe proti spoločnosti Dumbo tarde , s.r.o. , údaje uvedené v záznamoch o krádežiach, údaje vedené v účtovníctve a iné údaje potrebné v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo hájením záujmov spoločnosti Dumbo trade , s.r.o. .

 

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Dumbo tarde , s.r.o. je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti Dumbo tarde , s.r.o. . Oprávneným záujmom spoločnosti Dumbo trade , s.r.o. je pritom ochrana jej majetku ako aj ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči spoločnosti Dumbo trade , s.r.o. .

 

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

 

súdy, orgány verejnej správy, právni zástupcovia, daňoví poradcovia a iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia.

 

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty počas ktorej môžu byť voči spoločnosti Dumbo trade, s.r.o. uplatňované nároky alebo počas ktorej si spoločnosť môže uplatniť svoje vlastné nároky.

j) Plnenie zákonných povinností spoločnosti Dumbo trade, s.r.o.

 

 

 

Spoločnosť Dumbo trade, s.r.o. spracúva osobné údaje uvedené v písm. a) až m) na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti Dumbo trade , s.r.o. .

 

 

 

Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach).

 

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Dumbo trade  , s.r.o. je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou Dumbo trade, s.r.o. .

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

 

 

daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.

 

 

 

 

 

 

 

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

3. Práva dotknutej osoby

 

 

 

 

 

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

 

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo požadovať prístup k osobným údajom, na opravu osobných údajov, na vymazanie osobných údajov, na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov a právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti Dumbo trade, s.r.o. :

 

 

 

 • písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti,
 • elektronickým zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo
 • telefonicky na vyššie uvedenom čísle.
 • príslušné právne predpisy

 

 

 

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

4. Zasielanie obchodných a marketingových správ

 

Spoločnosť Dumbo trade, s.r.o. spracúva na účely marketingovej komunikácie (zasielanie obchodných a marketingových ponúk) nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, emailová adresa, pohlavie.

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je informovaný súhlas dotknutých osôb a článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR – oprávnený záujem spoločnosti Dumbo trade, s.r.o., ktorým je dosiahnutie primárneho účelu podnikateľskej činnosti - rentability predávaných produktov a služieb. Osobný údaj pohlavie slúži na zvýšenie relevantnosti zasielaných marketingových a obchodných ponúk prostredníctvom jednoduchého profilovania zákazníkov, nie je povinne vyžadovaným údajom pre zasielanie marketingových a obchodných ponúk a jeho poskytnutie ako aj súhlas so spracovaním je výhradne na vlastnom uvážení dotknutých osôb.

 

Osobné údaje sú spracúvané do doby odvolania súhlasu dotknutou osobou alebo maximálne po dobu 10 rokov. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže dotknutá osoba odvolať kedykoľvek, kliknutím na odkaz “Zrušenie odberu noviniek” v pätičke ľubovoľnej obchodnej alebo marketingovej ponuky, ktorú od spoločnosti Dumbo trade s.r.o. obdržala alebo kontaktovaním zákazníckej podpory na adrese info@iphonovo.sk

Nie je povinnosťou dotknutých osôb poskytnúť nám svoje osobné údaje pre zasielanie obchodných a marketingových správ. Poskytnutie osobných údajov pre tento účel nie je zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou a ani požiadavkou, ktorá je nutná pre uzavretie zmluvy. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovávaniu svojich osobných údajov pre účely priameho marketingu, vrátane profilovania, pokiaľ sa profilovanie týka tohto priameho marketingu. Pokiaľ vznesie námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov pre účely priameho marketingu, nebudú viac jej osobné údaje pre tieto účely ďalej spracovávané.

 

Zásady ochrany osobných údajov (platné od1.10.2020)